3 Οκτ 2009

Live your...vitsio in Greece

Πηγή: Ανθρώπινη Επανάσταση


Περιγράφει απόλυτα την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί. Μήπως δεν είμαστε όλοι μαζόχες αφού κάθε κυβέρνηση μας γαμάει και εμείς πάμε και τους ξαναψηφίζουμε;

Π☼λεμίστρ@ Widget