10 Οκτ 2009

Είμαστε και πάλι πρωταθλητές.....στη ρύπανση!

Για άλλη μια φορά η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη σε έρευνα σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία σε αυτή την κατηγορία μεταξύ όλων των χωρών που ανήκουν στην Ευρώπη των 27.

Πιο αναλυτικά είμαστε πρώτοι σε ποσοστά διοξειδίου θείου και οξειδίων του αζώτου. Παράγουμε το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την Ευρώπη με 48,5 κιλά ο καθένας ανά έτος. Στις έρευνες τονίζεται ότι την ευθύνη για αυτό το γεγονός φέρουν κατά κύριο λόγο (93%) οι παλιές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας.
Αν αυτή η κατάσταση δεν αλλάξει σύντομα, το νέφος θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

Π☼λεμίστρ@ Widget