28 Δεκ 2009

Το 2009 μέσω του φακού του Reuters

Π☼λεμίστρ@ Widget